A- A A+

NABÓR NA STANOWISKO PRACY - BIBLIOTEKARZ

praca

 

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TARNOWO PODGÓRNE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY - BIBLIOTEKARZ

 

WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne - bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, kulturoznawstwo, animacja kultury, filologia
 • biegła znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych
 • umiejętność poszukiwania i selekcji informacji w oparciu o tradycyjne
  i elektroniczne źródła informacji
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej
 • samodzielność i zdolności organizacyjne
 • wysoka kultura osobista

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe w bibliotece lub podobnej instytucji
 • znajomość programu komputerowego SOWA
 • rozeznanie na rynku wydawniczym
 • kreatywność
 • łatwość nawiązywania kontaktów
 • sumienność, obowiązkowość i zaangażowanie

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

 • obsługa użytkowników biblioteki
 • organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów promujących czytelnictwo
 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów biblioteki
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji bibliotecznej
 • dbałość o stan powierzonego mienia

WYMAGANE DOKUMENTY

 • list motywacyjny
 • życiorys (CV)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu
  z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”

INFORMACJE O TERMINIE I MIEJSCU SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • wymagane dokumenty należy złożyć do 10 lipca 2020 r., pocztą lub osobiście
  w siedzibie Biblioteki Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 2A,
  62-080 Tarnowo Podgórne
 • osoby, które spełniają wymagania formalne, zostaną powiadomione telefonicznie
  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia
 • oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych przetwarzanych w procesie rekrutacyjnym jest Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Ogrodowa 2A, 62-080 Tarnowo Podgórne.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Bibliotece Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.