Odkryj Świat Książki

W dniach 15-16.07.2024 Biblioteka w Lusowie będzie nieczynna z powodu choroby. Przepraszamy za utrudnienia!

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne

Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo Podgórne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Nowakowska.
 • E-mail: biblioteka@tarnowo-podgorne.pl
 • Telefon: 61 814 74 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne
 • Adres: Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Tarnowo Podgórne
 • E-mail:
 • Telefon: 61 814 74 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna w Tarnowie Podgórnym, ul. Ogrodowa 2A

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne dostępne jest zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika, bez progów i stopni.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Czytelnia oraz wypożyczalnia znajdują się na parterze. Na piętrze znajdują się pomieszczenia administracyjne oraz sala konferencyjna. Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze. Budynek nie posiada wind.

 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych –  barierki przy toalecie, kran dostosowany do osób niepełnosprawnych

 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 • Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 • Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia Biblioteki Publicznej w Przeźmierowie, ul. Ogrodowa 13A

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne dostępne jest zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze są ogólnodostępne. Biblioteka znajduje się na parterze budynku.

 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku na pierwszym piętrze znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych –  barierki przy toalecie, kran dostosowany do osób niepełnosprawnych. Dostęp do toalety możliwy jest przy pomocy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych windy.

 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 • Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 • Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia Biblioteki Publicznej w Baranowie, ul. Wspólna 5

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne dostępne jest zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze są ogólnodostępne. Biblioteka znajduje się jednym poziomie bez potrzeby korzystania ze schodów.

 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych –  barierki przy toalecie, kran dostosowany do osób niepełnosprawnych

 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajduje się 1 wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 • Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 • Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Filia Biblioteki Publicznej w Lusowie, ul. Ogrodowa 3C

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne dostępne jest zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych. Wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika, bez progów i stopni.

 • Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarze są ogólnodostępne. Biblioteka znajduje się na parterze budynku.

 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

W budynku nie ma toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

 • Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 • Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.