RODO

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo Podgórne.
  2. Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 roku informujemy ,że dane dobrowolnie przekazywane przez czytelnika będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego / art. 6 ust.1 pkt. c RODO/ w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki.

  1. Podanie danych jest dobrowolne i dotyczy osób chcących zarejestrować się i korzystać z Biblioteki.
  2. Dane czytelnika nie będą udostępniane.
  3. Dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki , nie dłużej niż 5 lat od końca roku , kiedy czytelnik uregulował zaległości w stosunku do Biblioteki.
  4. Czytelnik posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych.